Masaya kong pinasasalamatan ang mga biyayang ito:

 • Lakas ng luob upang tawagan ang mga dapat tawagan

  Salamat Po!
  Salamat Po! (Salamat sa http://jiemae.blogspot.com para sa larawang ito)
 • Muling pag-blog sa www.eOFW.Net
 • Pagiging bukas sa mga aral na maaring makuha mula sa iba’t ibang tao
 • Ang aking kasama sa negosyo, si Raffy
 • Ang mga pagkakataon na magturo
 • Ang mga pagkakataon na matuto
 • Mga affirmations na lagi naming pinpa-alala sa isa’t isa ni Rezza
 • Ang pagbigay ng mahalagang serbisyo at ang pag-tanggap ng halaga para sa ito (Hanap-buhay; Paghahalaga sa sarili)
 • Ang pagbigay ng serbisyo ng walang kapalit (Agape)
 • Tres Leches
 • PSI … kape :-)
 • Masasayang shares nina Mikko, Jane, Jabar, Marion, Basti, Jojo.
 • Masayang kwentuhan kasama sina Gerson, Claudette, Chloe
 • Pizza, donut, tubig
At ang tatlong araw na walang patid na pagbibigay pasalamat kay Kuya Jess.
ka edong

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.